Profil Sekolah
Dewan Yayasan Pendidikan Al-Fattah
Dewan Yayasan Pendidikan Al-Fattah
Struktur Kepengurusan YPI Al-Fattah Kuningan

Ketua Yayasan Al-Fattah          : Dr. KH.Aang Asy'ari, Lc,MH
Direktur Al-Fattah Institute        : H. Aik Iksan Anshori, Lc, MA, Hum
Majlis Ta'lim Al-Fattah              : Ust. Moh. Hidayat, S.TH.i, Lc